1. Decembra 2023.

Dan: 8. Novembra 2023.

Sredstva su namjenjena za realizaciju treće faze Projekta „Ponovna izgradnja Tekije u Foči“, a ugovor o korištenju...