1. Marta 2024.

BPK Goražde

U organizaciji Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je  u Osnovnoj školi „Fahrudin Fahro Baščelija“ održan seminar...

Data saglasnost na projekt pomoći lokalnoj zajednici u sanaciji lokalnih puteva i odobreni podsticaji u poljoprivredi