Kanton

Bosansko-podrinjski kanton Goražde, kanton broj 5, najmanji je kanton u Federaciji BiH…

Povoljni klimatski uslovi i geografski položaj pored rijeke Drine, plodno tlo…

Bosansko-podrinjski kanton Goražde obiluje prirodnim ljepotama…

Općine

U središnjem gornjem toku rijeke Drine nalazi se Goražde…

Područje općine Foča-Ustikolina sastoji se od dijela nekadašnje općine Foča koje je 1996. godine…

Smještena na obalama istoimene rijeke u pitomoj pračanskoj dolini…

VREMENSKA PROGNOZA GORAŽDE
KORONAVIRUS
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM
Akcioni planovi za borbu protiv korupcije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i izvještaji Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije Vlade BPK Goražde
KORONAVIRUS
Investiraj u BPK Gorazde
Invest in BPK Canton Gorazde
Registar udruzenja BPK
vlada bpk gorazde na facebooku
Zajednička turistička ponuda

Sastav Vlade

 • Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline

  dipl.profesor geografije BOJAN KRUNIĆ,  ministar

  1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina

  tel: +387 038 221 139, fax: +387 38 224 257

  e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba, www.mu.bpkg.gov.ba

 • Ministarstvo za boračka pitanja

  mr. EDIN AGANOVIĆ, dr.vet.med. ministar

  1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina

  tel: +387 38 224 263, fax: +387 38 228 811

  e-mail: edin.aganovic@bpkg.gov.ba, www.mb.bpkg.gov.ba

 • Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo,raseljena lica i izbjeglice

  ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije, ministar

  1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina

  tel: +387 38 228 439, fax:+ 387 38 221 224

  e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba, www.ms.bpkg.gov.ba

 • Ministarstvo unutrašnjih poslova

  ARMIN MANDŽO, ministar

  Zaima Imamovića 5, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina tel/fax: +387 38 221 532

  e-mail:armin.mandzo@bpkg.gov.ba www. mup.bpkg.gov.ba

 • Ministarstvo za finansije

   ESAD KANLIĆ  dipl.ecc., ministar

  Trg branilaca 2, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina

  tel: +387 38 224 265; fax:+387 38 228 438,

  e-mail: esad.kanlic@bpkg.gov.ba, www.mf.bpkg.gov.ba

 • Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BILJANA BEGOVIĆ, ministrica

  1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina

  tel. +387 38 224 259, fax:+387 38 220 934

  e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba, www.mo.bpkg.gov.ba

 • Ministarstvo za privredu

  HARIS SALKOVIĆ, ministar

  Maršala Tita 13, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina

  tel: +387 38 221 772, fax: +387 38 240 400

  e-mail: haris.salkovic@bpkg.gov.ba, www.mp.bpkg.gov.ba

 • Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose

  NATAŠA DANOJLIĆ, ministrica

  1. slavne višegradske brigade 2a 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina

  tel: +387 38 227 564, fax: + 387 38 227 251

  e-mail: natasa.danojlic@bpkg.gov.ba, www.mpr.bpkg.gov.ba

 • Premijer

  AIDA OBUĆA

  1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina

  tel: + 387 38 221 212, fax: +387 38 224 161

  e-mail: premijerkabpk@bpkg.gov.ba


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.