29. Maja 2024.

Službe, uprave i direkcije

DIREKCIJA ZA CESTE Direktor Direkcije za ceste – Avdibegović Sanela, VSSAdresa: Maršala Tita broj 5  73000 Goražde, BiHTel: +...

KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO Direktor Kantonalne uprave za šumarstvo – Prelo Suvad , VSS –Tel: + 387 38 221...

Arhiv Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Adresa: ul. Trg branilaca 2, 73 0000 Goražde, BiH e-mail: arhivbpk@bpkg.gov.ba tel.   ++...