1. Decembra 2023.

Arhiva vijesti

Na Odluku o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika, data neophodna saglasnost
18. Jula 2023.

Ministarstvu za privredu date saglasnosti za raspisivanje javnih oglasa
30. Juna 2023.

Data saglasnost za privremeno obavljanje poslova direktora Agencije za privatizaciju BPK Goražde
19. Juna 2023.

Data saglasnost na izmjene i dopune Odluke o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu
6. Juna 2023.

Odobrena novčana sredstva po Programu ruralnog razvoja za 2023. godinu
19. Maja 2023.

14. maj 2023. godine proglašen Danom žalosti na području BPK Goražde
12. Maja 2023.

Razmatrani izvještaji o radu i finansijskom poslovanju kantonalnih ustanova, službi, uprava i Direkcije za ceste za 2022.godinu
11. Maja 2023.

Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde izdvojit će 9.400 KM na ime pomoći dobitnicima najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica
8. Maja 2023.

Data saglasnost na dopune Odluka o razrješenju i imenovanju direktora Turističke organizacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
4. Maja 2023.

Data saglasnost za pokretanje postupka za prekategorizaciju lokalne ceste Goražde-Podhranjen-Jarovići-Hranjen
3. Maja 2023.

Uvažen prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
28. Aprila 2023.

Usvojene odluke o odobravanju tekućih transfera neprofitnim organizacijama iz budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po osnovu Javnog poziva za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti
26. Aprila 2023.

Data saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje ugovora o kupovini poslovnog prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-L“
20. Aprila 2023.

Data saglasnost za potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na modernizaciji R 448a Osanica-Ilovača-Prača dionica Žilići-Ravne (Nišani)
13. Aprila 2023.

Usvojene odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde
11. Aprila 2023.

Usvojena Odluka o utvrđivanju kriterija za drugu dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2022/2023.godinu
10. Aprila 2023.

Imenovan Odbor za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina u BPK Goražde
5. Aprila 2023.

Data saglasnost na „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2023.godinu“
30. Marta 2023.

Data saglasnoist za potpisivanje Ugovora o korištenju objekata sa privrednim društvom Pobjeda-Rudet d.d. Goražde
27. Marta 2023.

Data saglasnost za potpisivanje Sporazuma o ustupanju na privremeno korištenje objekta “Đački dom” (bivši izolatorij) u Goraždu u svrhu privremenog smještaja korisnika usluga JU “Dom za stara i iznemogla lica” u Goraždu
24. Marta 2023.