12. Juna 2024.

Arhiva vijesti

Od Vlade FBiH zatražena informacija o dosadašnjim aktivnostima vezanim za izgradnju tunela „Hranjen“
29. Aprila 2024.

Sa iznosom od 350.000 KM bit će podržan projekat nabavke opreme  za rekreacioni  kompleks bazena otvorenog tipa u naselju Vitkovići
21. Marta 2024.

Za pružanje finansijske podrške u realizaciji projekata  neprofitnih organizacija planirana finansijska sredstva u iznosu od 300.000 KM
14. Marta 2024.

Za nabavku novog putničkog motornog vozila za potrebe Saveza RVI „Sinovi Drine“ izdvojeno 109.980 KM
7. Marta 2024.

Održana Godišnja sjednica Skupštine BPK Goražde
6. Marta 2024.

Imenovan novi ministar za finansije BPK Goražde
6. Marta 2024.

Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde data saglasnost na Odluku  o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava za finansiranje sporta
29. Februara 2024.

Raspodjelom rashoda i izdataka obezbjeđeno 50.000KM za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima
26. Februara 2024.

Utvrđen Program rada Vlade i Ciljevi i politika BPK Goražde za 2024.godinu
26. Februara 2024.

Utvrđeni kriteriji za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini
23. Februara 2024.

Prihvaćen Projektni zadatak za izradu idejnog rješenja o uređenju lokaliteta „Modran“
15. Februara 2024.

Data saglansot za plaćanje računa ASA Central osiguranju
12. Februara 2024.

Održana 63. redovna sjednica Vlade BPK Goražde
8. Februara 2024.

Data saglasnost na Odluku o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava sportskim klubovima
1. Februara 2024.

direktoru Kantonalne uprave civilne zaštite odobreno službeno putovanje u Republiku Srbiju
29. Januara 2024.

Imenovan direktor JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
25. Januara 2024.

Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport data je saglasnost na Program utroška, sredstava sa ekonomskog koda ostali tekući transferi za sport za 2024. godinu
25. Januara 2024.

Utvrđen i u skupštinsku proceduru upućen prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde
18. Januara 2024.

Davanjem saglasnosti na Program Ministarstva za boračka pitanja, stvorene predpostavke za primjenu prava boračke populacije
11. Januara 2024.

Odobreno 180.000KM na ime pružanja podrške projektima javnih preduzeća
29. Decembra 2023.