14. Juna 2024.

IZVJEŠTAJ – Ministarstvo za privredu

PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Zaštita u voćnjacima Na svim stablima šljive gdje su postavljene bijele ljepljive ploče...

  PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Zaštita u voćnjacima Vremenski uslovi povoljni su za pojavu uzročnika sušenja cvjetova...

  PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Zaštita povrtnih kultura Proizvođačima presadnica (paprika, paradajz, krastavac) u zaštićenom prostoru-plastenicima preporučuje...

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Zaštita pčela Cvjetanje voćnih vrsta je u toku kao i ukrasnih biljaka. Za...

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Obavijest za voćare Preporučuje se proizvođačima šljive da pomoću bijelih ljepljivih ploča prate...

PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Zaštita povrtnih kultura U toku je priprema zemljišta za sjetvu ili sadnju povrtnih...

PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Zaštita u voćnjacima U ovom periodu potrebno je izvršiti obilazak nasada breskve i...

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl. ing. poljoprivrede Zimska zaštita u voćnjacima Svako stablo bez obzira da li se...

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede JESENJI RADOVI U VOĆNJACIMA Berba voća je završena i poslije opadanja lista potrebno...

PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Zaštita povrtnih kultura Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za pojavu plamanječe na...

PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Zaštita povrtnih kultura Česte padavine su povoljne za pojavu puževa na povrtnim kulturama....

PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Zaštita u voćnjacima Obilaskom terena i vizuelnim pregledom voćnih stabala uočeno je prisustvo...

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing. poljoprivrede Zaštita u voćnjacima Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za primarnu infekciju...

PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Crna šljivina osica (Hoplocampa minuta) i žuta šljivina osica ( Hoplocampa flava L)...

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Zaštita u voćnjacima  Preporučuje se da se izvrši zaštita u nasadima jabuke od...

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Obavijest za poljoprivredne proizvođače  Nakon obavljene rezidbe voćki i uklanjanja biljnih ostataka potrebno...

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Obavijest o zimskoj zaštiti u voćnjacima Sa porastom dnevnih temperatura zraka stvaraju se...

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing poljoprivrede Jesenja zaštita u voćnjacima Preporučuje se izvršiti sanacijsku rezidbu voćki, a koja...

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Zaštita krompira Usjevi krompira nalaze se zavisno od sorte i lokaliteta u fenofazi...

PRIPREMILA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing. poljoprivrede AMBROZIJA – Ambrosia artemisifolia L- IZGLED BILJKE Ambrosia artemisifolia L.-amrozija je jednogodišnja...