13. Juna 2024.

Press konferencije

U ovoj godini uvođenje centralizovanog obračuna plaća za sve budžetske korisnike Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,...