22. Februara 2024.

Vijesti

U Goraždu je 26.09.2008.godine izvršena podjela putničkih automobila za 5 ratnih vojnih invalida (RVI 100% I grupe)....

Organizovana prezentacija aplikacije za trezorski način obračuna i isplate plaća U organizaciji Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona...