22. Februara 2024.

Vijesti

Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je 24.01.2008.godine upriličila potpisivanje Ugovora sa korisnicima dva programa zapošljavanja. Prvi...

Predsjednica humanitarne organizacije „Most prijateljstva“ Šeherzada Vakilzadeh sa premijerom BPK Goražde Salemom Halilovićem posjetila je 05.12. 2007.godine...