1. Marta 2024.

Pedagoski zavod

U organizaciji Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je  u Osnovnoj školi „Fahrudin Fahro Baščelija“ održan seminar...