1. Marta 2024.

seminae

U organizaciji Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je  u Osnovnoj školi „Fahrudin Fahro Baščelija“ održan seminar...