27. Februara 2024.

Dan: 8. Februara 2024.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 63. redovnoj sjednici održanoj danas dala je saglasnost na Plan utroška sredstava...