18. Juna 2024.

Dan: 6. Juna 2024.

Vlada BPK Goražde na 81. redovnoj sjednici  održanoj danas, dala je saglasnost  na Program utroška sredstava po...