27. Februara 2024.

Skupština

MURADIF KANLIĆ, predsjedavajući SkupštineTel: 038/ 220-656Fax:E-mail:predsjedavajuci@bpkg.gov.ba BRANKA CVIJETIĆ, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine iz reda srbaTel:Fax:E-mail: BERINA FEJZIĆ,zamjenik predsjedavajućeg...

PROGRAM RADA SKUPŠTINE BPK GORAŽDE ZA 2022. GODINU CILJEVI I POLITIKA BPK GORAŽDE ZA 2022. GODINU PROGRAM...

2024.godina Budžet BPK Goražde za 2024. godinu 2023.godina BUDŽET BPK GORAŽDE ZA 2023.GODINU Odluka o privremenom finansiranju...

ZAKONI O IZVRŠENJU BUDŽETA BPK GORAŽDE      •  Zakon o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2024....

RADNA TIJELA SKUPŠTINE (Poslovnik Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, član 22-50, „Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj 10/08)...

Stručna služba Skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine iposlanika Skupštine.Stručnom službom...

Sekretar Skupštine: Nermina Mašić Adžem Adresa: ul. 1.slavne višegradske brigade 2a, Goražde, BiH Tel: ++ 387 38 224...

Ime i prezime: Berina Fejzić Stranačka pripadnost: Bosanska narodna stranka BNS Ime i prezime: Branka Cvijetić Stranačka pripadnost: Novi početak Tel:...

Predsjedavajući Skupštine: Muradif Kanlić Adresa: 1.slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde BiH Tel: ++ 387 38 220 656...