15. Aprila 2024.

vlada

Data saglasnost na projekt pomoći lokalnoj zajednici u sanaciji lokalnih puteva i odobreni podsticaji u poljoprivredi

Kantonalnoj bolnici Goražde data saglasnost za nastavak aktivnosti usmjerenih na nabavku medicinske opreme

Premijer EDIN ĆULOV, dipl.ing.maš./mr javne uprave  73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a...