14. Juna 2024.

Dan: 17. Maja 2024.

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Podaci vezani za zaštitu u voćnjacima i zaštitu povrtnih kultura Vremenski uslovi su...