19. Juna 2024.

Kanton

generalno…

Bosansko-podrinjski kanton Goražde, kanton broj 5, najmanji je kanton u Federaciji BiH...

Zastava Bosansko podrinjskog kantona Goražde   Grb Bosansko podrinjskog kantona Goražde   Grb i zastava (Corel, AdobeIlustrator)...

Adresa:1. Slavne višegradske brigade 2a73000 GoraždeBosna i Hercegovinatel. 038/221-212fax. 038/224-161e-mail: info@bpkg.gov.ba

Premijer kantona, 2005-2006 Nazif Uruči, dipl. politolog Premijer kantona,2002-2005 Salko Obhođaš Ministar za privredu: Ferid Bučo, dipl....

RADNA TIJELA SKUPŠTINE (Poslovnik Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, član 22-50, „Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj 10/08)...

Osnovni cilj i zadatak firme ATTP ”Centroprevoz” je pružanje usluga prijevoza na širem području BiH. Svojim korisnicima...

Program rada Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010. godinu Program rada Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2009....

Dislocirana nastava Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Goraždu Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“ Srednja stručna škola „Džemal...