27. Februara 2024.

Priprema

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede Podaci vezani za jesenju zaštitu u voćnjacima Poslije opadanja lista potrebno je izvršiti...

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je nosilac izvršne vlasti u Bosansko-podrinjskomkantonu Goražde. Vladu Kantona čine: Premijer Kantona i...