19. Juna 2024.

Akcioni planovi i izvjestaj tijela

Izvještaj o radu tijela za sprečavanje i borbu protiv korupcije u BPK Goražde za period 01.01.-31.12.2022.godine Izvještaj...

Akcioni plan za borbu protiv korupcije za vrijeme pandemije i nakon pandemije Akcioni plan za borbu protiv...